Hakkloa

English Nynorsk

Hakkloa
Wikipedia

Hakkloa er et av de større vannene i Nordmarka ved Oslo. Det er også det nest dypeste, med største dybde 56 meter. Vannet inngår i Nordmarksvassdraget, og får tilførsel gjennom en kort elv fra Sandungen midt på vestsiden av vannet. Avløpet er i sydenden gjennom Hakkloelva til Bjørnsjøen. Vannet er noe næringsfattig, og det er da også mindre fisk, men det er ørret, røye, sik og abbor i vannet.
Impressum