Hellerud stasjon

English Dansk

Hellerud stasjon
Wikipedia

Hellerud stasjon er en stasjon på T-banen i Oslo og siste felles stasjon for Furusetbanen og Østensjøbanen. Østensjøbanen var den opprinnelige T-banelinjen, mens Furusetbanen, som åpnet tre år senere, kobler seg på denne strekningen et stykke øst for stasjonen.
Impressum