చిచేన్ ఇట్జా

Suomi فارسی Tiếng Việt Galego Magyar Nederlands Slovenščina Српски / Srpski Norsk (Bokmål) Bahasa Melayu Português Română Français Svenska Euskara Català Lietuvių 日本語 Español Slovenčina 中文 Dansk ไทย Čeština Deutsch Italiano Hrvatski Українська Ελληνικά हिन्दी English Русский 한국어 Polski العربية Türkçe עברית

చిచేన్ ఇట్జా
Wikipedia

చిచేన్ ఇట్జా (ఆంగ్లం:Chichen Itza) అనేది మెక్సికో దేశంలో యుకతాన్ (Yucatán) అనే ప్రాంతంలో కొలంబస్కు ముందు కాలంలో అది మాయన్ నాగరికత కాలనికి చెందింది. దక్షిణ ప్రాంతనికి చెందిన మధ్య పల్లపు ప్రాంతంలో ఉన్న మయ నాగరికతకు చెందిన ప్రాంతల పతనం తరువాత క్రీ.శ. 600 సంవత్రరం నుండి గొప్ప అభివృద్ధి చెంది ఒక ముఖ్యమైన నగరంగా మార్పు చెందినది క్రీ.పూ. 987 లో, టోల్టెక్ రాజైన క్వెట్జాల్కోట్ (Quetzalcoatl) మధ్య మెక్సికో నుండి దండయాత్రకు వచ్చి, స్థానిక మయ స్నేహితుల సహాయంతో, చిచేన్ ఇట్జాని పట్టుకుని తన రాజధానిగా మార్చు కున్నడు. అకాలపు నిర్మాణం, మయ, టోల్టెక్ నిర్మాణల కలయికని చూడవచ్చు. 1221 వ సంవత్సరంలో ఇక్కడ ఒక విప్లవం, పౌర యుద్ధం ఏర్పడినట్లు ఆనవాళ్ళు, తగలబడిన భవనాల అవశేషాలను పురాతత్వ పరిశోధనలో గుర్తించారు. ఈ సంఘటనలు చిచేన్ ఇట్జా యోక్క పతనానికి కారణం చేత యుకతాన్ పరిపాలన మాయపన్ (Mayapan) అనే ప్రాంతనికి మర్చబడింది.Chichén Itzá
Las Serpientes de ...
Chichén-Itzá
Pirámide de Kukulc...
CHICHEN ITZA
CHICHEN ITZAChichén Itzá - Tem...
Imagen norte Casti...
Vista Oeste de Kuk...
Wonder
Escaliers du templ...
Escaliers du templ...
チチェン・イツァー遺跡 - Chic...
チチェン・イツァー遺跡 - Chic...
Chichen Itza - México
chichen itzá
Pirámide de Kukulkán
Kukulcán, Chichen ...Chichén Itzá
Chichen-Itza
View from the Pyramid
Chichen Itza, Mexi...
"El castillo", la ...
Columnas quadrados...
Chitzen-Itza Temp...
Chiche_Itza_Rivier...
IMG_0657
IMG_0624
Chichen Itza
Chichen Itza
Mexico 2003 Pyrami...
piramide de cheche...
Riviera Maya
Chichen Itza
Castillo Chichen Itza
Ball Court Chichen...Chichen Itza Castle
Chichen Itzà
Marie
Chichen Itza
Playa2004 049
Playa2004 053
Chichen Itza (1995)
PICT0140MexikoPyra...
IMG_9140
El castillo
Chichen Itza Colonne
IMG_0103
Chichén Itzá
Chichen Itza 1
Chichen Itza 2
Templo de los guer...
México, Chichen Itza
El Mercado 045
El Mercado 029
Chitzen-Itza
México - Mexico - ...
México - Mexico - ...
México - Mexico - ...
México - Mexico - ...
México - Mexico - ...
México - Mexico - ...
México - Mexico - ...
Mexico, Chichen It...
Vista desde la pir...
chichen itza
Chichen Itza
Chichèn Itzà 6
Juego de Pelota
Casa Maia
El Castillo viewed...
EL CASTILO
Chichen Itza,Mexic...
20070327-XX-Zona A...
20070327-XXII-Zona...
Chichén-Itzá and tree
Mexique, le serpen...
Mexique, la pirami...
Chichen itza
Piramide de Kukulcán
Cenote Sagrado
Templo de los Guer...
Chichen Itza, Canc...
Panorámica Chichen...
Chichén-Itzá
Chichén-Itzá
Tinum, Yuc., Mexico
Tinum, Yuc., Mexico
Kukulcán (Serpient...
Mexico, Chichen Itza
Mexico, Chichen Itza
Chichen Itzá
Chichen Itza 360
Chichén Itza
Chichén-Itza
Chichen Itza-06.2007
"Deathball" court
Piramide de Kukulk...
Piramide Principal...
La vista posterior...

Impressum