Hitra vindpark

English Українська

Hitra vindpark
Wikipedia

Hitra vindpark ligger på Eldsfjellet på Hitra vel 300 meter over havet. Parken ble åpnet 14. oktober 2004 av daværende miljøvernminister Børge Brende, etter et drøyt års anleggsarbeid som startet i juli 2003. Det måtte bygges 20 km ny vei til anleggsområdet fra Straum, i tillegg til 10 km nye kraftlinjer. Investeringskostnaden for anlegget er vel 450-480 mill. kr, hvorav 124 mill. ble i Norge og av disse ble 87 mill. i Midt-Norge. Tre mill. kroner går til kommunal eiendomsskatt.
Impressum