Hvidkilde

English

Hvidkilde
Wikipedia

Hvidkilde er en gård, der ligger i Egense Sogn, Sunds Herred, Svendborg Kommune. Den kan henføres til borgen Kildeborg fra ca. 1230, dog på noget usikkert grundlag om oprindelse, men med rigsmarsken Claus Rønnow (død 1486) får vi historiens faste grund under fødderne. Hovedbygningen er opført i 1550 og tilbygget i 1742 ved Philip de Lange. Hvidkilde var fra 1780 hoverdsæde for Baroniet Lehn.
Impressum