Nabro

Français हिन्दी Nederlands Português Polski Deutsch Español Lietuvių English Bahasa Melayu 中文 Русский Català Română 한국어 עברית

Nabro
Wikipedia

Nabro je najvyšší (2 218 m) stratovulkán v Danakilskej depresii v Eritrei, severovýchodne od sopky Mallahle. Nabro je tvorené prevažne pyroklastikami a trachytickými horninami. Vrchol sopky je ukončený dvoma kalderami (8 a 5 km v priemere). Väčšia z nich je na juhozápadnej strane otvorená. Postkalderové štádium vulkanickej činnosti vytvorilo niekoľko ryolitových vulkanických dómov a bazaltových lávových prúdov v kaldere a jej okrajoch.
Impressum