Jarlsbergtunnelen

English

Jarlsbergtunnelen
Wikipedia

Jarlsbergtunnelen er en 1750 meter lang dobbeltsporet jernbanetunnel som går gjennom Frodeåsen i Tønsberg. Den tilhører Vestfoldbanen, og ble bygget som en del av strekningen mellom Barkåker og Tønsberg. Tunnelen ligger like nord for Tønsberg stasjon, og går mellom Frodegata og Tomsbakken. Mesteparten av tunnelen er sprengt i fjell, mens 223 meter er en betongkulvert. Et tverrslag omtrent midtveis i tunnelen har utgang i Kjellengveien og fungerer som rømningsvei.
Impressum