Bahjoi

हिन्दी Nederlands Português Deutsch English Polski Italiano Bahasa Melayu 中文 Svenska

Bahjoi là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận Moradabad thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

WikipediaImpressum