Grad Kacenštajn

English

Grad Kacenštajn
Wikipedia

Grad Kacenštajn, tudi grad Katzenštajn ali begunjski grad, sestavlja skupaj s cerkvijo svetega Urha osrednji del starega jedra Begunj na Gorenjskem. Grad se v zgodovinskih listinah prvič omenja leta 1428. Plemiči iz rodbine Kacijanarjev so v 16. stoletju dvor prezidali, dokončno podobo pa je graščina dobila stoletje pozneje, ko so se Lambergi v 17. stoletju preselili z gradu Kamen.
Impressum