Fylkesvei 428 (Akershus)

Nynorsk

Fylkesvei 428 (Akershus)
Wikipedia

Fylkesvei 428 i Akershus gikk mellom Ask og Leira i Gjerdrum. Veiens lengde var 4,6 km.
Impressum