Fylkesvei 456 (Akershus)

Nynorsk

Fylkesvei 456 (Akershus)
Wikipedia

Fylkesvei 1550 går mellom Haugsdyet og Ullensaker kirke i Ullensaker kommune. Veien er 4,1 km lang.
Impressum