Fylkesvei 459 (Akershus)

Nynorsk

Fylkesvei 459 (Akershus)
Wikipedia

Fylkesvei 1556 går mellom Gjestad og Jessheim stasjon i Ullensaker. Veiens lengde er 1,6 km.
Impressum