Fylkesvei 459 (Akershus)

Nynorsk

Fylkesvei 459 (Akershus)
Wikipedia

Fylkesvei 1556 går mellom Gjestad og Jessheim stasjon i Ullensaker.
Impressum