Fylkesvei 193 (Oppland)

Nynorsk

Fylkesvei 2432 (Vest-Torpvegen) går over Vest-Torpa, mellom Veisten og krysset fylkesveg 250 (Lillehammervegen) på Dokka i Nordre Land.

WikipediaImpressum