Katnosa

English Nynorsk

Katnosa
Wikipedia

Katnosa er et vann i Nordmarka, øst for Hønefoss og nord for Oslo. Vannet er 2,64 km² stort og vannspeilet ligger 464 moh, på grensen mellom kommunene Ringerike, Lunner og Jevnaker. Den nordvestre delen kalles Aklangen og er adskilt fra resten av Katnosa med det smale sundet Smalet. Aklangen var en separat innsjø frem til Katnosa ble oppdemt.
Impressum