Kjose stasjon

Français Nederlands Dansk English

Kjose stasjon
Wikipedia

Kjose stasjon ligger i Larvik kommune i Vestfold fylke. Kjose ble åpnet som Tjose stasjon i 1882 da Vestfoldbanen ble forlenget fra Larvik til Skien, dagens skrivemåte ble brukt fra 1894. Den ble nedgradert til stoppested i november 1971, dette var betjent bare til nyttår samme år, og 1984 ble den nedgradert til holdeplass. Holdeplassen betjente inntil 2018 av ett tog om morgenen i retning Larvik, og to tog om ettermiddagen i retning Porsgrunn. Holdeplassen ble lagt ned 6. august 2018 i forbindelse med omlegging av traseen for Vestfoldbanen.
Impressum