Kjørbotunnelen

English

Kjørbotunnelen
Wikipedia

Kjørbotunnelen i Sandvika i Bærum er en tidligere 331 meter lang tunnel i sydlige knutepunkt til E16 ved innkjøringen til E18. Den ble erstattet av Bjørnegårdtunnelen i 2018/19.
Impressum