United States Disciplinary Barracks

日本語 Deutsch Dansk English

United States Disciplinary Barracks
Wikipedia

United States Disciplinary Barracks (USDB) er et amerikansk militært fengsel i Leavenworth i Kansas. Fengselet ble opprettet ved lov i 1874 og er forsvarets eneste fengsel med sikkerhetsnivå Maximum Security. USDB drives av hæren, men tar imot militært personell dømt ved krigsrett fra alle forsvarsgrenene. Vaktene ved fengselet er militærpoliti fra hæren.
Impressum