కోరుకొల్లు (కలిదిండి మండలం)

English Svenska

కోరుకొల్లు, ఏలూరు జిల్లా, కలిదిండి మండలంలోని గ్రామం. ఇది మండల కేంద్రమైన

WikipediaImpressum