కోరుకొల్లు (కలిదిండి మండలం)

English Svenska

ఈ గ్రామం హైదరాబాదు నుండి 400, విజయవాడ నుండి 80, భీమవరం నుండి 30, కైకలూరు నుండి 15 కిలోమీటర్ల దూరములోనున్నది. సముద్రమట్టానికి 8 మీ.ఎత్తు

WikipediaImpressum