Rządza (rzeka)

English

Rządza (rzeka)
Wikipedia

Rządza – rzeka na Nizinie Mazowieckiej w dorzeczu Wisły, lewy dopływ Narwi.
Impressum