Langfjordtunnelen

English

Langfjordtunnelen
Wikipedia

Langfjordtunnelen er en foreslått undersjøisk veitunnel i Romsdal. Tunnelen er tenkt å gå under Langfjorden, og vil forbinde kommunene Rauma og Molde. Den vil også kunne erstatte ferjesambandet Sølsnes–Åfarnes på fylkesvei 64. Den foreslåtte tunnelen kan bli 10 500 meter lang og minst 340 meter dyp – og dermed blant verdens dypeste undersjøiske tunneler. Reisetiden ville bli forkortet med 25–45 minutter fordi en slipper å ta ferge. I 2014 ble imidlertid tunnelprosjektet skrinlagt på grunn av for stor stigning.
Impressum