Norsk Jernverk

English Nynorsk

A/S Norsk Jernverk er et tidligere norsk industriforetak i Mo i Rana i Rana kommune i Nordland. Byggingen av jernverket ble vedtatt av Stortinget den 10. juli 1946, med den begrunnelse å gjøre Norge mer selvforsynt av stål, samt bidra til styrking av landsdelen Nord-Norge. Ingen stemte mot etableringen; det som ble diskutert var lokaliseringen. Etter 13 timers debatt med 47 innlegg, gikk 102 av stemmene til Mo i Rana, Orkdal i Sør-Trøndelag fikk 42 stemmer, mens 6 representanter var fraværende.

WikipediaImpressum