Skattørsundet bru

Nynorsk Español Dansk English

Skattørsundet bru
Wikipedia

Skattørsundet bru er ei platebru som krysser Skattørsundet mellom Kågen og Skjervøya i Troms. Brua er 804 meter lang, med lengste spenn 32 meter. Den ble åpnet i 1971 og er en del av fylkesvei 866. Sammen med Maursundtunnelen knytter den Skjervøy til fastlandet.
Impressum