Sørungen

English Nynorsk

Sørungen er en innsjø i Selbu kommune i Trøndelag. Sjøen er regulert for kraftproduksjon. Det naturlige utløpet i nord er stengt med en demning, og vannet ledes mot øst til Julskaret kraftverk ved Storslindvatnet. Vannet fra elva Nåla overføres også til Sørungen, slik at dette inngår i magasinet for kraftverket. I tillegg overføres vannet fra (Store) Rensjøen til Rensjø kraftverk vest i Sørungen. Dette sto ferdig i 2007.

WikipediaImpressum