Syndle

English Nynorsk

Syndle
Wikipedia

Syndle er en innsjø som ligger i Grimstad kommune i Agder. Vannet har utløp gjennom den korte Syndleelva til Rorevannet, som igjen renner ut i Nidelva. Vest i Syndle ligger Lundesanden, som er en mye brukt badeplass.
Impressum