Sør-Mesna

Svenska Nynorsk

Sør-Mesna
Wikipedia

Sør-Mesna er en innsjø som ligger i Ringsaker kommune i Innlandet. Den er 7,6 km lang og 1 km bred og begrenses på sydsiden av ganske steile bredder. Langs den nordre bredden ligger tettstedet Mesnali.
Impressum