Veobreahesten

English Nederlands Nynorsk

Veobreahesten
Wikipedia

Veobreahesten (også Veobrehesten) er et fjell i Lom kommune i Innlandet fylke. Fjellet ligger ved den nordvestre enden av Veobrean.
Impressum