Lingan kraftverk

English

Lingan kraftverk
Wikipedia

Lingan kraftverk er et kullkraftverk kombinert med oljekraftverk i provinsen Nova Scotia i Canada. Det har en installert produksjonskapasitet på 600 MW fordelt på 4 like store kokere/turbiner. Anlegget ble utbygd i 1979–1984. Brensel er kull og tungolje. Pipene er 150 meter høye.
Impressum