המכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים באילת

המכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים באילת הוא מכון מחקר רב-תחומי בחוף אלמוג בעיר אילת, המופעל על ידי האוניברסיטאות בישראל.

WikipediaImpressum