אנדרטת אוגדת הפלדה

אנדרטת אוגדת הפלדה
Wikipedia

אנדרטת אוגדת הפלדה היא אנדרטה הנמצאת לצד כביש 232 בחבל שלום, כ-2 קילומטרים ממערב למושב יתד, והיא העתק של האנדרטה שהייתה קיימת בימית עד להריסת העיר.
Impressum