Morris Hills

中文 Deutsch English Svenska Italiano

Morris Hills er ei spreidd gruppe åsar 6 nautiske mil (11 km) nordaust for Petersen Peak i La Grange Nunataks nord i Shackletonkjeda. Dei vart først kartlagde i 1957 av CTAE og så fotografert i 1967 by U.S. Navy frå lufta. Han vart namngjeve av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee (UK-APC) etter Leslie F. Morris, eit medlem av Royal Society-ekspedisjonen under det internasjonale geofysiske året til Bruntisen, som i 1957 i fleire veker hjelpte til med dei siste førebuingane til Commonwealth Trans-Antarctic Expedition transpolar journey.

WikipediaImpressum