Mount Ahab

中文 Deutsch English Svenska

Mount Ahab er eit kjenneleg fjell på 925 moh som ligg mellom den nedre delen av Mapplebreen og Melvillebreen på austkysten av Graham Land. Fjellet vart grovt kartlagd i 1947 av Falkland Islands Dependencies Survey og vart kartlagd på ny i 1955. Namnet vart flytta på kartet etter ei kartlegging av British Antarctic Survey i 1962. Det vart namngjeve av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee etter kaptein Ahab som hadde ei sentral rolle i Herman Melville-romanen Moby-Dick.

WikipediaImpressum