Mount Crockett

中文 Deutsch English Svenska

Mount Crockett er eit markant fjell, 3470 moh, som ligg 2 nautiske mil aust for Mount Astor i Hays Mountains i Dronning Maudfjella. Det vart oppdaga av medlemmar av geolog-gruppa under Laurence Gould i løpet på Byrd-ekspedisjonen, 1928–30, og vart namngjeve av Richard E. Byrd etter Frederick E. Crockett, eit medlem i gruppa. Namnet har vorte flytta til eit anna fjell avmerkt på eit kart etter den andre Byrd-ekspedisjonen i 1933–35.

WikipediaImpressum