Mount Hall

中文 Deutsch English Svenska

Mount Hall er eit fjell i Antarktis på 2430 moh. som ligg 1,5 nautiske mil sørvest for Mount Daniel og ragar over det snødekte, platåliknande fjellet som dannar sørenden av Lillie Range ved foten av Kronprins Olavfjella. Det vart oppdaga og fotografert av den amerikanske gruppa som kryssa Rossbarrieren (1957–38) under A.P. Crary, og vart namngjeve av han etter kapteinløytnant Ray E. Hall i U.S. Navy som var ein pilot i U.S. Navy-skvadron VX-6 i løpet av Operasjon Deep Freeze.

WikipediaImpressum