Mount Phoebe

中文 Deutsch English Svenska

Mount Phoebe er eit fjell mellom toppen av Neptunbreen og Saturnbreen nær austkysten av Aleksanderøya i Antarktis. Fjellet ligg der fire ryggar kjem saman. Toppen er ein liten mesa av konglomerat med ei høgd opp mot kring 300 m over den omliggande isen. Det vart først fotografert av Lincoln Ellsworth, 23. november 1935, under ein flytur over Antarktis og kartlagd frå flyfoto av W.L.G. Joerg. Det vart namngjeve av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee (UK-APC) frå plasseringa nær Saturnbreen etter Phoebe, ein av månane til Saturn.

WikipediaImpressum