Mount Sladen

中文 Deutsch English Svenska

Mount Sladen er eit kjenneleg pyramideforma fjell, 890 moh, som ligg 1,5 nautiske mil (28 km) nordaust for Saunders Point aust på Coronation Island i Sør-Orknøyane. Det vart kartlagd av Falkland Islands Dependencies Survey (FIDS) i 1948-49. Det vart namngjeve av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee (UK-APC) etter dr. William J.L. Sladen frå FIDS, militærlege og biolog ved Hope Bay i 1948, og ved Signy Island i 1950. I løpet av 1960-åra og 1970-åra var dr. Sladen sjefsforskar for US Antarctic Research Program (USARP) sine studiar av pingvinar ved Cape Crozier på Ross Island.

WikipediaImpressum