בית הכנסת זיכרון משה

בית הכנסת זיכרון משה
Wikipedia

בית הכנסת "זיכרון משה", או שטיבלאך זיכרון מוישה הוא כינויו הנפוץ של בית הכנסת המרכזי "אהלי יעקב" בשכונת זיכרון משה בירושלים.
Impressum