నర్సాపురం శాసనసభ నియోజకవర్గం

English

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లోని 15 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో నర్సాపురం శాసనసభ నియోజకవర్గం ఒకటి.

WikipediaImpressum