Litavska gora

Français Čeština Deutsch Polski Dansk English Magyar Türkçe Svenska

Litavska gora
Wikipedia

Litavska gora, gora Litva ili Litavsko pobrđe je planina u Austriji. Nalazi se na granici dvije austrijske savezne države, Donja Austrija i Gradišća). Ostavljajući Bečku kotlinu (155 m) Dunav ulazi u poznatu sutjesku između Malih Karpata i Litavske gore, to je »Porta Hungarica«.
Impressum