Tokarnia

English Polski Español

Tokarnia
Wikipedia

Tokarnia er eit fjell i Bukowicafjella (ein del av Pogórze Bukowskie) sør i Polen. Det har ei høgd på 778 moh. Den sørlege delen av fjellet er bratt, medan dei andre er langt slakare. Bukowicafjella skil Dei låge Beskidane i vest frå Pogórze Bukowskie i aust.
Impressum