Gilja

Nynorsk English Bahasa Melayu Español

Gilja
Wikipedia

Gilja er en bygd og et tettsted i Gjesdal kommune i Rogaland. Tettstedet har 366 innbyggere per 1. januar 2022, og ligger omtrent 29 kilometer øst for kommunesenteret Ålgård. Bygden fungerer som knutepunkt for bygdene i distriktet og er i stor vekst både økonomisk og sosialt. Tendensen er økende befolkning. Den største arbeidsplassen i Gjesdal kommune, Gilje Tre, trekker arbeidsfolk fra hele kommunen. Stedet har også et lokalt bedehus som ble pusset opp i februar 2008.
Impressum