Ostøya

English Nynorsk

Ostøya, eventuelt Oustøya eller Oustøen, er en 2 400 mål stor øy i Bærum kommune utenfor Sandvika. Av dette arealet hører ca. 2 000 mål til Oust gård og omtrent 400 mål er utparsellert til fritidsbebyggelse. Hovedeieren på øya er Hans Oust Heiberg med 2000 mål. På øya ligger det også en golfbane, som ble anlagt i 1964 (Oustøen Country Club). Oust naturreservat ble opprettet i 2002 og utgjør hoveddelen av skogen. Ostøya ligger midt i Oslofeltet og har stort sett 90° vendte, og foldete havbunnsavsetninger fra kambrosilur med mye skifer og kalkstein.

WikipediaImpressum