Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Français 中文 English Русский

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Wikipedia

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1980 με προεδρικό διάταγμα στα πλαίσια της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης.




Impressum