Neptune's Window

Deutsch English Svenska

Neptune's Window er ei smal kløft mellom to høge klipper, like aust for Whalers Bay på søraustsida av Deceptionøya i Sør-Shetlandsøyane. Ho fekk dette namnet av kapteinløytnant D.N. Penfold i Royal Navy, etter kartlegginga hans av Deceptionøya i 1948-49, fordi ein lett kunne observere vêr- og istilhøva i innløpet til Neptunes Bellows frå denne kløfta.

WikipediaImpressum