నిడదవోలు శాసనసభ నియోజకవర్గం

English

నిడదవోలు శాసనసభ నియోజకవర్గం తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ఉంది. ఇది రాజమండ్రి లోక్‌సభ నియోజకవర్గం పరిధి లోనిది.

WikipediaImpressum