Norway Bight

Deutsch 中文 English Svenska

Norway Bight er ei bukt på sørkysten av Coronation Island mellom Meier Point og Mansfield Point i Sør-Orknøyane. Namnet finst på eit kart av Petter Sørlle, den norske kvalfangaren som kartla øya i fart i 1912-13.

WikipediaImpressum