Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Nynorsk Deutsch English Català

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Wikipedia

Senter for studier av Holocaust og livssyns­minoriteter (også kalt «HL-senteret» eller «Holocaustsenteret») er et norsk forsknings­institutt organisert som en stiftelse som er en del av Universitetet i Oslos «randsone». Senteret skal både drive forskning og kunnskaps­formidling om sivilisasjons­sammenbrudd, folkemord og menneskerettigheter med særlig vekt på holocaust. Det ble etablert i 2001. Direktør er Guri Hjeltnes.
Impressum