Poulter River

Français English

Poulterelva er ei elv i regionen Canterbury på Sørøya på New Zealand. Ho spring ut frå sørhellingane til Mount Koeti i Arthur's Pass National Park, og renn hovudsakleg i sørvestleg retning ut i Waimakaririelva 15 kilometer aust for Cass.

WikipediaImpressum