Otter Rapids vannkraftverk

English

Otter Rapids vannkraftverk
Wikipedia

Otter Rapids vannkraftverk er et vannkraftverk og en demning i elven Abitibi, beliggende 120 km nord for Smooth Rock Falls og langt nordøst i provinsen Ontario i Canada. Denne elva renner nordover og munner ut i James Bay ved Moosonee, helt sør Hudson Bay. Vannkraftverket får kraft fra egen demning i elva.
Impressum