Bashohli

हिन्दी Nederlands Português Español English Italiano Bahasa Melayu Русский 中文 Català

Bashohli là một thị xã và là nơi đặt ủy ban khu vực quy hoạch (notified area committee) của quận Kathua thuộc bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ.

WikipediaImpressum