Painted Peak i Russet Hills

中文 Deutsch English Svenska

Painted Peak er ein fjelltopp i norddelen av Russet Hills i Gallipoli Heights i Freyberg Mountains i Antarktis. Det skildrande namnet vart gjeve av New Zealand Antarctic Place-Names Committee (NZ-APC) etter forslag frå P.J. Oliver, ein geolog i New Zealand Antarctic Research Program (NZARP), som studerte fjellet i perioden 1981-82. Ignimbritt og dasitt-breksje med gangar av andesitt og dasitt har gjeve fjellet mange fargar.

WikipediaImpressum